ทำอย่างไรดีเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนเดินทางไม่ได้ ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองไหม?

girl is sick and coughing

กระเป๋าเดินทางพร้อม วีซ่าพร้อม อีกไม่กี่วันก่อนเดินทางต้องมาเกิดเหตุลื่นตกบันไดขาหัก หมอสั่งให้นอนนิ่งๆ 2 อาทิตย์ ทำยังไงดีกับเงินที่จ่ายไปแล้ว ทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักที่จ่ายเงินล่วงหน้าไปบางส่วน ค่าแพคเกจทัวร์ระยะสั้นที่จองไว้ล่วงหน้า ขอคืนไม่ได้เสียด้วย โอ๊ย อดไปเที่ยว แล้วต้องเสียเงินก้อนไปอีกหรือนี่
แต่ช้าก่อน เราซื้อประกันภัยการเดินทางของ Allianz Travel ไว้แล้วนี่ รีบไปเปิดกรมธรรม์เช็คความคุ้มครอง โชคดีจริงๆ เพราะ Allianz Travel ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดเหตุไม่ได้คาดหมาย ที่อยู่เหนือการควบคุม จนต้องแจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันก่อนเริ่มการเดินทาง บริษัทจะจ่ายเงินคืนให้เราทั้งเงินมัดจำล่วงหน้าที่ถูกยึดสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ ค่าที่พักและค่าการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์นะ

นอกจากเรื่องบาดเจ็บจนต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลจนเดินทางไปเที่ยวไม่ได้แล้ว Allianz Travel ยังคุ้มครองไปถึงเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เราเดินทางไม่ได้ อย่างเช่น

1. การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การป่วยรุนแรงของคุณเอง หรือญาติสนิท หรือผู้ใกล้ชิดทางธุรกิจ หรือ
2. การยกเลิกตารางการเดินทางของผู้ขนส่งสาธารณะ เนื่องจากการจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อความวุ่นวาย พายุหรือใต้ฝุ่น หรือ
3. การถูกเรียกเพื่อไปให้การเป็นพยานในศาล

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 270 บาท แต่ได้รับการคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทางสูงสุดถึง 50,000 บาท

ซื้อเลยตอนนี้

ดู Infographic พร้อมคำอธิบายเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการเคลมกรณีบอกเลิกการเดินทาง

inforgraphic travel insurance claim

FOLLOW US ON FACEBOOK