สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

OVERSEAS STUDENT CARE

ระหว่างที่ท่านมาศึกษาที่ต่างประเทศ เรื่องที่ท่านอยากจะกังวลเป็นสิ่งสุดท้ายคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
นี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ Allianz นำเสนอความคุ้มครองที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาต่อต่างประเทศเช่นคุณโดยเฉพาะ
– คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโบร์ชัวร์และราคา
– คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัย ภาษาไทย
– คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัย ภาษาอังกฤษ

Advanced

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
– ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
5,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 12 ชม.) 550,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราวภายใน 90 วัน และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปี) 200,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 300,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 350,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 3,000,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 5,500,000 บาท
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 100,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 1,000,000 บาท

Intermediate

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
– ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2,500,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 12 ชม.) 250,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราวภายใน 90 วัน และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปี) 200,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 250,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 300,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 4,000,000 บาท
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 60,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 1,000,000 บาท

Basic

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์)
– ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (ภายใน 12 ชม.) 200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราวภายใน 90 วัน และต้องเดินทางกลับไปศึกษาต่อ (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1 ปี) 200,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 200,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 200,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 3,000,000 บาท
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) 40,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ต่อหนึ่งเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาประกันภัย) 1,000,000 บาท

ข่าวสารสำคัญ: เนื่องด้วยในช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด–19 จำนวนประเทศที่รัฐบาลประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางขอให้ทุกท่านตรวจสอบว่ารัฐบาลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปนั้นได้ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางหรือไม่ การเดินทางไปประเทศที่ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และเราขอแนะนำให้ท่านระงับการซื้อประกันภัยการเดินทางจากเราหากมีกรณีดังกล่าว

ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!