สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

OVERSEAS STUDENT CARE

ระหว่างที่ท่านมาศึกษาที่ต่างประเทศ เรื่องที่ท่านอยากจะกังวลเป็นสิ่งสุดท้ายคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
นี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่เรา Allianz Global Assistance นำเสนอความคุ้มครองที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาต่อต่างประเทศเช่นท่านโดยเฉพาะ

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับท่านที่ซื้อ ประกันภัยการเดินทาง “Overseas Student Care“ แผนใดก็ได้ ราคา 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 รับทันที Travel Set 4.0 พิเศษ สำหรับท่านที่ซื้อกับตัวแทนของ AZAY ขยายระยะเวลาลงทะเบียนถึง 29 ธันวาคม 2560

ลงทะเบียนรับของรางวัลที่ http://bit.ly/gettravelset

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-305-8512 ( วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 – 17.30 น. ) , อีเมล์ travelinsurance-th@allianz.com

L_O-Free-TravelSet_FB-SEP

Advanced

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 5,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน ) 200,000 บาท
การสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 บาท
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 350,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 3,000,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ 5,500,000 บาท
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 100,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท

Intermed

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน ) 200,000 บาท
การสูญเสียค่าเล่าเรียน 250,000 บาท
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 2,000,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ 4,000,000 บาท
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 60,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท

Basic

ความคุ้มครอง:
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย กรณีที่เดินทางกลับเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วัน ) 200,000 บาท
การสูญเสียค่าเล่าเรียน 200,000 บาท
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 200,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท
การช่วยเหลือฉุกเฉิกทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับประเทศ 3,000,000 บาท
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศในกรณีของการเสียชีวิตและในการทำพิธีศพ
การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 40,000 บาท
สิ่งของมีค่าสูญหาย / เสียหาย 25,000 บาท
จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / ต่อคู่ / ต่อชุด 5,000 บาท
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!